شرکت راه و ساختمان سپهر بستر

بایگانی نویسنده

تقاطع غیر همسطح خروجی خرم آباد

عنوان گروه پروژه

پروژه های استان لرستان
 • موضوع قرار داد تقاطع غیر همسطح خروجی خرم آباد
 • کارفرما شهرداری خرم آباد
 • مشاور هراز راه
 • تاریخ شروع ۸۴/۰۲/۱۵
 • تاریخ اتمام۸۸/۰۴/۰۱

پروژه تونل سالنگ افغانستان

عنوان گروه پروژه

پروژه های کشور افغانستان
 • موضوع قرار داد بهسازی و روزسازی محور سالنگ و طراحی و اجراء سیستم تهویه و روشنایی تونل سالنگ
 • کارفرما وزارت فوائد عامه افغانستان
 • مشاور
 • تاریخ شروع

آسفالت راههای روستایی خرم آباد

عنوان گروه پروژه

پروژه های استان لرستان
 • موضوع قرار داد بهسازی و روکش راههای روستایی خرم آباد
 • کارفرما اداره کل راه وشهرسازی استان لرستان
 • مشاور مهندسین مشاور مشارا
 • تاریخ شروع ۲۷/۰۴/۸۷
 • تاریخ اتمام

احداث چهار خطه کردن ویسیان-ملاوی

عنوان گروه پروژه

پروژه های استان لرستان
 • موضوع قرار داد احداث چهار خطه کردن ویسیان-ملاوی
 • کارفرما اداره کل راه وشهرسازی استان لرستان
 • مشاور مهندسین مشاور مشارا
 • تاریخ شروع ۱۱/۰۴/۹۶

احداث باند دوم چهار خطه خرم آباد-کوهدشت

عنوان گروه پروژه

پروژه های استان لرستان
 • موضوع قرار داد احداث باند دوم چهار خطه خرم آباد-کوهدشت
 • کارفرما اداره کل راه وشهرسازی استان لرستان
 • مشاور مهندسین مشاور مشارا
 • تاریخ شروع ۹۱/۰۵/۰۲
 • تاریخ اتمام

تقاطع غیر همسطح ورودی خرم آباد

عنوان گروه پروژه

پروژه های استان لرستان
 • موضوع قرار داد تقاطع غیر همسطح ورودی خرم آباد
 • کارفرما شهرداری خرم آباد
 • مشاور هراز راه
 • تاریخ شروع ۸۷/۰۹/۰۷
 • تاریخ اتمام۸۸/۰۳/۰۷

محوطه سازی و آسفالت فرودگاه خرم اباد

عنوان گروه پروژه

پروژه های استان لرستان
 • موضوع قرار داد محوطه سازی و آسفالت فرودگاه خرم اباد
 • کارفرما معاونت ساخت و توسعه فرودگاه های کشور
 • مشاور
 • تاریخ شروع ۱۲/۱۰/۸۴
 • تاریخ پایان

پروژه باند دوم بزرگراه سیرجان – شهربابک – انار

عنوان گروه پروژه

پروژه های استان کرمان
 • موضوع قرار داد تکمیل عملیات اجرایی قطعه ۱/ب باند دوم بزرگراه سیرجان – شهربابک – انارر
 • کارفرما شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور
 • مشاور مهندسین مشاور وینه سار
 • تاریخ شروع ۹۳/۱۰/۱۴
 • تاریخ اتمام۹۶/۱۱/۱۱

اطلاعات تماس

 • آدرس ساختمان مرکزی : تهران ، خیابان شهید بهشتی ، نرسیده به میدان تختی ، پلاک 199 طبقه دوم واحد 5
 • پست الکترونیک: info[at]sepehrbastar.com
 • تلفن تماس: 021-88755456-8
 • دور نگار: 021-88757766