Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sepehrba/public_html/wp-content/plugins/widgetkit/helpers/system.php on line 551

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sepehrba/public_html/wp-content/plugins/widgetkit/helpers/system.php on line 708

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/sepehrba/public_html/wp-content/plugins/widgetkit/helpers/request.php on line 29

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sepehrba/public_html/wp-content/plugins/widgetkit/helpers/system.php on line 123

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sepehrba/public_html/wp-content/plugins/widgetkit/helpers/system.php on line 143

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/sepehrba/public_html/wp-content/themes/ad-sepehr/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/sepehrba/public_html/wp-content/themes/ad-sepehr/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/sepehrba/public_html/wp-content/themes/ad-sepehr/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/sepehrba/public_html/wp-content/themes/ad-sepehr/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sepehrba/public_html/wp-content/themes/ad-sepehr/warp/systems/wordpress/src/Warp/Wordpress/Widgets/About_Fa.php on line 90

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sepehrba/public_html/wp-content/themes/ad-sepehr/warp/systems/wordpress/src/Warp/Wordpress/Widgets/Services.php on line 92

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sepehrba/public_html/wp-content/themes/ad-sepehr/warp/systems/wordpress/src/Warp/Wordpress/Widgets/Projects.php on line 151

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sepehrba/public_html/wp-content/themes/ad-sepehr/warp/systems/wordpress/src/Warp/Wordpress/Widgets/Managers.php on line 101
خط مشی » شرکت راه و ساختمان سپهر بستر
شرکت راه و ساختمان سپهر بستر


Warning: Use of undefined constant l - assumed 'l' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sepehrba/public_html/wp-content/themes/ad-sepehr/layouts/theme.php on line 62
چهارشنبه ،
Warning: Use of undefined constant j - assumed 'j' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sepehrba/public_html/wp-content/themes/ad-sepehr/layouts/theme.php on line 62
۲
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sepehrba/public_html/wp-content/themes/ad-sepehr/layouts/theme.php on line 62
اسفند
Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sepehrba/public_html/wp-content/themes/ad-sepehr/layouts/theme.php on line 62
۱۴۰۲ -
۲۲:۳۹:۰۴

خط مشی

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

در این مسیر متعالی، این مجموعه در راستای بهبود مستمر عملکرد، اطمینان از برآورده سازی الزامات و افزایش رضایتمندی و اعتماد تمامی طرفهای ذینفع، اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه مبتنی بر استانداردهای OHSAS18001:2007-ISO9011,ISO14001,2004 نموده و اصول و جهت یابی های زیر را شالوده تلاشهای خود قرارداده است و خود را در قبال دستیابی بدانها متعهد می داند:

  • اصلاح و بهینه سازی فرآیندها و فعالیت های کاری موجود در راستای بهبود مستمر عملکرد سازمان
  • بسط و گسترش فعالیت های ساختمانی و حضور پر قدرت در مناقصات و اجرا همراه با برنامه ریزی و کنترل دقیق پروژه ها
  • افزایش سطح کیفی پروژه ها و رضایتمندی کارفرمایان در اجرای پروژه ها
  • پیشگیری از بروز مصدومیت، بیماری و حوادث ناشی از کار برای نیروهای انسانی خود، از طریق برآورده کردن الزامات قانونی
  • پیشگیری از آلودگی محیط زیست و استفاده بهینه از منابع انرژی

ما بر این باوریم که تحقق اهداف و مقاصد فوق تنها در سایه مشارکت گروهی همه همکاران در یک محیط صمیمی، توام با نظم و ترتیب سازمانی و رعایت اصول قابل دستیابی خواهد بود.