شرکت راه و ساختمان سپهر بستر

تیزر صفحه پروژه ها

پروژه تونل سالنگ افغانستان

عنوان گروه پروژه

پروژه های کشور افغانستان
  • موضوع قرار داد بهسازی و روزسازی محور سالنگ و طراحی و اجراء سیستم تهویه و روشنایی تونل سالنگ
  • کارفرما وزارت فوائد عامه افغانستان
  • مشاور
  • تاریخ شروع

اطلاعات تماس

  • آدرس ساختمان مرکزی : تهران ، خیابان شهید بهشتی ، نرسیده به میدان تختی ، پلاک 199 طبقه دوم واحد 5
  • پست الکترونیک: info[at]sepehrbastar.com
  • تلفن تماس: 021-88755456-8
  • دور نگار: 021-88757766